ความเชื่อเกี่ยวกับตาน้ำ

ความเชื่อเกี่ยวกับตาน้ำ

ความเชื่อเกี่ยวกับตาน้ำ สวัสดี เพื่อนสมาชิก เว็บแทงหวย สด ดวงตาของน้ําหรือบ่อเกิดแห่งน้ํา นั่นคือ “ตาน้ํา ซึ่ง หมายถึง การแรกเริ่มแห่งการมีสิ่งมีชีวิต ดังที่ว่าตรงไหน มีน้ําตรงนั้นมักพบสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ล้วน แต่ต้องอาศัยพึ่งพาน้ําเสมอ น้ําจึงเป็นบ่อเกิดของสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งมีชีวิตเกิดจากน้ํา ในบทความนี้ เรามาหาความรู้เกี่ยวกับตาน้ำ และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกันค่ะ

ตาน้ำผุด
ตาน้ำผุด

ที่มาความเชื่อเกี่ยวกับตาน้ำ

น้ําทําให้เกิดความชุ่มชื่น เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกาย ทุกชีวิตล้วนแต่ต้องการน้ําทั้งสิ้น ไม่มีน้ําย่อมไม่มีสิ่งมี ชีวิต น้ําจึงมีคุณค่ามหาศาลในการดํารงชีวิต เป็นพลังงาน ทางธรรมชาติ เป็นพลังจักรวาลที่ชีวิตทุกชนิดต้องการ แต่ใช่ว่า น้ํา หรือ “ตาน้ํา” นั้นจะมีอยู่ทุกสถานที่ จักรวาลที่เป็นผู้ กําหนดหรือฟ้าเป็นผู้กําหนดกฏเกณฑ์ว่าตรงนั้นต้องมีดิน ตรงนี้ต้องมีน้ํา ตรงนั้นต้องมีลม นั่นเป็นเรื่องของฟ้า

จะเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศในแถบตะวันออก ขาดแคลนน้ําอันบริสุทธิ์ การซื้อน้ําเปรียบกับการหาแร่ ทองคําชั้นดี แต่กลับมีแต่ตาน้ํามัน เป็นไฟ มีประโยชน์ใน ด้านในด้านอื่นๆ ไป แต่ตาน้ําอันบริสุทธิ์หาได้น้อยมาก

ความเชื่อเกี่ยวกับตาน้ำ
พญานาคพ่นน้ำ

นั่นเป็นเพราะฟ้าลิขิต หรือถูกกําหนดให้เกิดสมดุล อยู่บนโลกใบนี้ มนุษยโลกเป็นสัตว์สังคม ถูกสอนให้พึ่งพา กัน ดังนั้นต้องพึ่งพากันในสิ่งที่ขาดแคลน แลกเปลี่ยนสินค้า หรือเกิดจากการแลกเปลี่ยนโดยธรรมชาติ เพราะเทพเจ้ากําหนดให้เกิดความสมดุลเสมอ ไม่ เอารัดเอาเปรียบใคร มีดีอีกอย่าง อาจจะต้องสูญเสียอีก อย่างเสมอ ในบ้านเราที่อีสานมักจะขาดแคลนน้ํา หรือเวลา ธรรมชาติให้คุณหรือให้โทษนั้น มักจะมีน้ําท่วมป่าไปเลย นั้นเป็นเพราะธรรมชาติให้มาไม่เหมือนกัน ความแร้นแค้น จึงเกิดกับภาคอีสาน เพราะตาน้อยู่ลึกมากจนแทบ หาไม่เจอ หรือมีแต่ก็น้อยมาก

ตรงไหนมีตาน้ําอย่างดี ตรงนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ เกิดสิ่งมีชีวิตมากมาย มีการรวมกลุ่มของสิ่งมีชีวต ดังนั้นถิ่น ที่เจริญมาก เจริญได้เร็ว มักจะอยู่ใกล้แม่น้ําเสมอ จะเห็น ว่าในยุคโบราณมักสร้างเมืองริมฝั่งแม่น้ําต่างๆ เช่น แม่น้ํา เจ้าพระยา แม่น้ําแม่กลอง แม่น้ําตาปี เป็นต้น

การปลูกบ้านของคนสมัยโบราณจึงมักยึดสถานที่ ที่มี “ตาน้ํา” เสมอ หากมีน้ําแล้วการพัฒนาการสร้างให้ เจริญหรืออุดมสมบูรณ์ ย่อมไม่ใช่เรื่องยาก ดังนั้น “ตาน้ํา” คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้สิ่งมีชีวิตมีการพัฒนา

ที่ใดมีน้ําที่นั่นมีสิ่งมีชีวิตเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ก็ต้องการน้ําทั้งสิ้น น้ําจึงเป็นพลังของ จักรวาล เป็นการเกิดสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งมีชีวิตเกิดจากน้ํา มนุษย์เราก็เกิดมาจากน้ําอสุจิ ซึ่งเกิดจากสิ่งที่เล็กที่สุดและ ขยายได้ใหญ่โตที่สุด แต่ต้องมีน้ําเสมอในการดํารงชีวิต

“ตาน้ํา” จึงเป็นสิ่งจําเป็น เป็นศูนย์กลางการเกิด สิ่งมีชีวิต จะสังเกตว่า “ตาน้ํา” ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ หากมี “ตาน้ํา” ย่อมมีน้ําให้ใช้ไม่ขาดแคลน หากไม่มี “ตาน้ํา” สักวันหนึ่ง น้ําคงจะแห้งเหือด

ความเชื่อเกี่ยวกับตาน้ำ

“ตาน้ํา” มีถิ่นกําเนิดตามธรรมชาติ มนุษย์ทั่วไปไม่ สามารถกําหนดการเกิดตาน้ําได้ ตาน้ําเกิดจากธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นผู้สร้าง เทพเจ้าเป็นผู้กําหนด “ตาน้ํา” ฟ้าเป็น ผู้กําหนดทั้งสิ้น “ดวงตา” จึงหมายถึงการพัฒนา ความเจริญ ความ ก้าวหน้า สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด มีสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงตาม ต้องการให้เป็นไป

เป็นอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของตาน้ำ ที่ หวยสด ออนไลน์ นำมาฝาก ซึ่งมีความสำคัญและสืบทอดมาแต่โบราณ เป็นสิ่งที่สร้างความเป็นศิริมงคล และก่อกำเนิดชีวิต ทุกอย่างบนโลกก็ขาดน้ำไม่ได้เช่นกันค่ะ สุดท้ายนี้ เว็บแทง หวยสด ขอลาไปก่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าค่ะ

หากสนใจ ที่จะเป็นสมาชิกเว็บ huaysod ท่านสามารถสมัครสมาชิก เว็บหวยสด ได้ง่ายๆ โดยคลิกที่  สมัครเว็บหวยสด