แทงหวยสด, เว็บหวยสด, หวยสด, แทงหวย

เข้าแทงหวย

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บูชาราหูวัดศีรษะทอง

บูชาราหูวัดศีรษะทอง

บูชาราหูวัดศีรษะทอง ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ เมื่อสมาชิก เว็บแทงหวย ท่านใดประสบเคราะห์เกิดความไม่สบายใจต้องมาบูชาพระราหูเพื่อให้หายทุกข์หายโศก โดยจะมีคาถาบูชา พร้อมด้วยของดำ 8 อย่าง วัดที่รู้จักกันดีคือ วัดศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประวัติวัดศีรษะทอง

วัดศรีษะทองสร้างจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในขณะที่มีการขุดดินสำหรับสร้างวัด ได้พบเศียรพระทองจมอยู่ในดิน จึงถือเป็นนิมิตที่ดี เลยได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า วัดหัวทอง ตั้งแต่นั้นมา เจ้าอาวาสองค์แรกคือ หลวงพ่อไต เป็นชาวลาวที่มาจากเวียงจันทน์ จากวัดเล็กๆ กลายมาเป็นวัดใหญ่ สืบทอดเจ้าอาวาสมาอีก 6 รุ่นจนมาถึง สมัยหลวงพ่อน้อย นาวารัตน์ ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่วัดและหมู่บ้านเป็นอย่างมาก ต่อมาทางการได้ขุดคลองเจดีย์บูชา แยกจากแม่น้ำนครชัยศรี ไปยังองค์พระปฐมเจดีย์เพื่อสะดวกในการเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ คลองนี้ผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของวัดหัวทองและหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงอพยพมาอยู่ใกล้คลองเพราะสะดวกในการคมนาคม วัดนี้จึงย้ายจากที่เดิมมาอยู่ใกล้คลองเจดีย์บูชาและเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศีรษะทอง ต่อมาทางราชการได้ยกขึ้นเป็นตำบลศีรษะทองสืบมาจนถึงทุกวันนี้ ที่วัดศีรษะทองนี้มีประชาชนเป็นจำนวนมากที่นับถือ และนิยมมานมัสการพระราหู ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดศีรษะทองนี้ เพื่อความเป็นศิริมงคล

         จังหวัดนครปฐมเป็นวัดที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพราะในแต่ละวันจะมีประชาชนนิยมมาสักการบูชาพระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดนี้เป็นจำนวนมาก  ด้วยคติความเชื่อที่ว่าพระราหูนั้นเป็นเทพซึ่งสามารถบันดาลประโยชน์ปละโทษให้เกิดขึ้นกับบุคคลหรือสิ่งต่างๆได้   ดังนั้นจึงเกิดพิธีกรรมในการบูชาพระราหูขึ้นเพื่อช่วยให้โชคร้ายอันอาจจะเกิดขึ้นนั้นบรรเทาลงหรือกลับแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีงามกับชีวิต

          ตามประวัติกล่าวว่าวัดศีรษะทอง  สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  โดยมีการขุดพบเศียรพระทองในบริเวณที่มีการสร้างวัด  จึงเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดหัวทอง” ต่อมาเมื่อทางการได้ขุดคลองเจดีย์บูชา  แยกจากแม่น้ำนครชัยศรีไปยังองค์พระปฐมเจดีย์  ผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของวัดหัวทอง และหมู่บ้านนั้น  ชาวบ้านได้ย้ายครัวเรือนมาอยู่ใกล้คลองมากขึ้น  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม  วัดหัวทองก็ได้ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ใกล้คลองเจดีย์บูชาด้วยและเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดศีรษะทอง” สืบมา

          วัดศีรษะทองได้พัฒนาและมีความรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมากในสมัยของหลวงพ่อน้อย  นาวารัตน์   อดีตเจ้าอาวาส  ท่านเป็นที่รู้จักเพราะเป็นต้นตำรับของการสร้างพระราหูอมจันทร์จากกะลาตาเดียว  เครื่องรางที่ได้รับความนิยมอย่างกว้าขวาง  และได้สร้างชื่อเสียงให้วัดศีรษะทองเป็นที่รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้

           ตามตำนานกล่าวว่า  พระราหูนั้นมีลักษณะเป็นเช่นยักษ์ดุร้าย  มีฤทธิ์มาก  ผิวดำเหมือนนิล  สถิตอยู่ในอากาศแวดล้อมด้วยม่านสีดำ  มีร่างกายเพียงครึ่งเดียวเพราะต้องจักรของพระนารายณ์  เนื่องจากในระหว่างที่ขโมยดื่มน้ำอมฤตอยู่นั้น พระอาทิตย์และพระจันทร์ได้มาเห็นเข้าจึงนำความไปทูลพระนารายณ์  ทำให้ทรงกริ้วและขว้างจักรไปบั่นกายพระราหูขาดครึ่ง  แต่พระราหูนั้นไม่สิ้นชีพเนื่องจากได้ดื่มน้ำอมฤตเข้าไปครึ่งตัวจึงเป็นอมตะ  จากนั้นพระราหูจึงมีความแค้นเคืองในพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่นำเรื่องไปทูลพระนารายณ์  จึงคอยเฝ้าจับพระอาทิตย์ และพระจันทร์กินอยู่เสมอ  หรือที่เรียกกันว่า สุริยคราส และจันทรคราส  นั่นเอง  พระราหูจึงเปรียบเช่นความเป็นอมตะเพราะไม่มีวันตายนั่นเอง

        ปัจจุบันวัดศีรษะทอง ได้จัดสร้างพระราหูขนาดใหญ่ไว้ให้ประชาชนได้มาสักการบูชาตามความเชื่อ และความศรัทธาส่วนบุคคลแต่ผู้บูชาพระราหูจะต้องมีศีล มีธรรม ทำคุณความดี และหมั่นทำบุญกุศลอยู่เสมอ ความร่ำรวยและโชคลาภนั้นจึงจะเกิดขึ้นได้

ความเชื่อและวิธีการบูชา

เชื่อกันว่าการกราบไว้ขอพรพระราหูนั้นเป็นการขอพรให้พ้นเคราะห์ต่างๆ และยังดลบันดาลให้เกิดโชคลาภ  ช่วยให้การงานเจริญก้าวหน้า  และเชื่อว่าพระราหูยังเป็นเทพบูชาประจำตัวเพื่อเสริมบารมีของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนอีกด้วย  แม้การบูชาพระราหูจะสามารถทำได้ตลอดเวลา  แต่ส่วนใหญ่นิยมบูชากันในวันพุธตอนกลางคืนโดยบูชาด้วยธูปดำคนละ  8 ดอก  พร้อมทั้งถวายเครื่องบูชาซึ่งเป็นสีดำทั้งหมด 8 อย่าง แทนความหมายต่างกันได้แก่  ไก่ดำ เหล้า    เฉาก๊วย  ถั่วดำ  ข้าวเหนียวดำ  องุ่นดำ ไข่เยี่ยวม้า กาแฟดำ

คาถาบูชาพระราหู

คาถาสุริยะบัพพา  สำหรับบูชากลางวัน

กุสเสโตมะมะ  กุสเสโตโต   ลาลามะมะ  โตลาโม  โทลาโมมะมะ  โทลาโมมะมะ  โทลาโมตัง  เหกุติมะมะ เหกุติ

คาถาจันทบัพพา สำหรับบูชากลางคืน

ยัตถะตังมะมะ  ตังถะยะ  ตะวะตัง  มะมะตัง  วะติตัง  เสกามะมะ  กาเสกัง  กาติยังมะม  ยะติกา

ทราบประวัติความเป็นมาของทางวัดศีรษะทองและ ราหูกันแล้ว สมาชิก เว็บแทงหวย ท่านใด ต้องการไปสะเดาะเคราะห์ ให้หายทุกช์หายเศร้า เตรียมขอดำไปเองหรือไปติดต่อทางวัดได้ค่ะและเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ส่วนการเดินทางไปจังหวัดนครปฐมสะดวก ราดเร็ว

เว็บหวยสด แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับ เว็บแทงหวย ไม่ว่าจะเป็น หวยไทย หวยฮานอย หวยลาว รวมถึง หวยหุ้นต่างๆ ทั่วโลก

หวยสด หรือ เว็บหวยสด เว็บแทงหวย สมัครสมาชิกซื้อหวยออนไลน์จ่ายสูงสุดบาทละ 800 หวยสด ช่วยให้คุณ สามารถดูแนวทาง หรือเลขเด็ดหวยต่างๆ ตรวจผลหวย ทั้งผลหวยปัจจุบัน และผลหวยย้อนหลัง อัพเดทผลหวย นาทีต่อนาที เพื่อให้คุณ ได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว โดย เว็บแทงหวย คุณภาพ ซึ่งหากสนใจสมัครส มาชิก สามารถคลิกที่ลิงค์ สมัครสมาชิก

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

แทงหวยสด หรือ เว็บหวยสด คือ เว็บแทงหวย ชั้นนำ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2021 โดยสมาชิก ต่างชื่นชอบเนื่องจาก มีหวยเปิดตลาด ให้สมาชิกได้เลือกแทงหวย มากที่สุดในประเทศ และยังเป็นเว็บแทงหวย เว็บแรก ที่นำเอาหวยต่างๆ เข้ามาเปิดตลาด ก่อนเว็บอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น หวยลาวสตาร์ หวยลาวสามัคคี และที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ คือ หวยหุ้นวีไอพี

หวยยอดนิยม

บทความที่น่าสนใจ