ฤาษีตาไฟ-ดวงตาแห่งการทำลาย

ฤาษีตาไฟ ดวงตาแห่งการทำลาย

ฤาษีตาไฟ ดวงตาแห่งการทำลาย สวัสดีเพื่อน ๆ สมาชิก เว็บแทงหวยสด วันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับฤาษี ซึ่งเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ ว่ามีอิทธิฤทธิ์ แข็งกล้า ทำให้มีลูกศิษย์ให้ความศรัทธา เป็นอย่างมาก ถ้าหากทราบความเป็นมาของเรื่องราวดังกล่าวนี้ เราไปดูกันเลยค่ะ

ฤาษีตาไฟ ท่านมีที่มาอย่างไร

มหาฤาษี เป็นใหญ่กว่า ฤาษีทั้งหลาย ที่นับว่าทรงอิทธิฤทธิ์ มากที่สุดองค์หนึ่ง คัมภีร์ปุภณณะ กล่าวไว้ว่า พระฤาษีตาไฟนั้น ท่านเป็นองค์อวตารแห่งพระ มหาเทพศิวะ หรือพระอิศวรนั่นเอง โดยพระประสงค์ของพระศิวะเทพ ที่ต้องการแบ่งภาคลงมาเป็นพระมหาฤาษี ที่ทรงฤทธิ์และเที่ยงธรรม เพื่อคานอำนาจของเหล่าเทวดา เพื่อมิให้ยึดติด ในความถือตัวว่าเป็นเทวดาผู้สูงศักดิ์ แล้วเที่ยวระแวงสงสัย บรรดาฤาษีผู้ทรงตบะ ว่าจะไปเข้าข้างอสูร หรือพระอินทร์ ประธานแห่งเทวดาในสวรรรค์โลกนั่นเอง และอีกนามหนึ่ง ของท่านตามคัมภีร์ ของฝ่ายฮินดู คือ ทุวระ ซึ่งเป็นพระฤาษี ที่อารมณ์เย็น และ ตรง ไป ตรง มา อย่างมาก ซึ่งจะได้กล่าวถึงท่าน ในเวลาถัดไป

พระศิวะมหาเทพ
พระศิวะมหาเทพ

ตาไฟนั้น มิ ได้ หมายถึง ถึงตาสองข้างของท่าน เพราะตาคู่นี้เหมือนมนุษย์ ทั่ว ๆ ไป แต่ตาที่สาม ซึ่งอยู่ตรงกลาง หน้าผากของท่าน คือ ที่มาของคำว่า ตาไฟอย่างแท้จริง เพราะเหตุที่ว่า พระฤาษี ท่านเป็นอณูหนึ่ง ของพระ มหาเทพศิวะผู้ยิ่งใหญ่ หรือองค์อวตาร ซึ่งหมายความถึง การแบ่งภาค ลงมาเกิดในมนุษย์โลก ซึ่งการอวตารนั้น พระศิวะ ท่านไม่ค่อยจะได้อวตารลงมา นัก ผิดกับมหาเทพองค์อื่นๆ ที่อวตารลงมา บ่อยครั้งตามเหตุการณ์ ของโลกซึ่งการอวตารของพระศิวะนั้น มีอยู่แค่สามครั้งเท่านั้น คือ ครั้งแรก เป็นดีกรี หรืออสูรป่าที่คนไทย รู้จักกัน ในนามพระภิภพ พรหมครูแห่งนาฏศิลป์ของไทยนั่นเอง ครั้งที่สองคือพระฤาษีที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ และครั้งที่สาม ก็คือ หนุมานที่เป็นพญาลิงเผือก ผู้ช่วยเหลือพระภิภพรบกับพวกยักษ์ในรามายญะนั่นเอง

หนุมาน
หนุมาน

มหาเทพนั้นจะมีดวงตาที่สาม หรือสัญลักษณ์ยาวรีคล้ายดวงตาอยู่ตรงกลางหน้าผากเสมอ ฤาษีท่านก็เช่นเดียวกัน ท่านมีตาที่สามอยู่ที่หน้าผาก และตาที่สามตรงกลางหน้าผาก นี้ มีความหมายที่ถูกแบ่งเป็นสองประการ

ประการแรก หมายถึง การทำลายล้างด้วยกลไกแห่งจักรวาลอันไพศาล เพราะพระมหาเทพนั้นเป็นสยมภู คือ ผู้กำเนินขึ้นเอง พระองค์คือพระผู้ถือกำเนิดเป็นอมตะ อยู่ซึ่งกาลนาน ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดแตกดับ ทรงอยู่ในสภาวะรอบรู้อันบริสุทธิ์ และท่องอยู่เหนือเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลคือ พระมหาเทพ และพระมหาเทพก็คือจักรวาล ผุ้ให้กำเนิดแห่งสรรพสิ่ง และควบคุมทุกชีวิตในจักรวาล พระองค์จึงเป็นผู้สร้าง และเป็นผู้จัดระเบียบวงจรชีวิตแห่งสรรพชีวิต

ดังนั้น ตาที่สาม ในความหมายนี้ คือ การก่อกำเนินแห่งการดำรรักษา การทำลายล้าง ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับ ระบบนิเวศวิทยา หรือหลักการหมุนเวียน เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นกลไล ที่ละเอียดซับซ้อน อย่างยิ่ง ยากที่มนุษย์ธรรมดา จะทำความเข้าใจ ในพระมหาเทพได้ ดังนั้น จึง เป็นเรื่องของ ผู้ บำเพ็ญตบะ และทำความเพียร อันบริสุทธิ์ เท่านั้น ถึงจะเข้าได้ ในกระบวนการทางจิตใจ ซึ่งพระมหาเทพทรงเป็นต้นกำเนิดนี้ได้

เป็นอย่างไรบ้างคะ สมาชิก เว็บแทงหวยสด กับความรู้เรื่อง ฤาษีตาไฟ ซึ่งเป็นหลักการทางธรรมชาติ อันสอดแทรกกับความเชื่ออทางศาสนา เพื่อสร้างให้มีความเชื่อมโยงกัน สุดท้ายนี้ เว็บแทงหวยสด ขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าค่ะ

หากท่าน มีความสนใจ ที่จะเป็นสมาชิกเว็บ huaysod ท่านสามารถสมัครสมาชิก เว็บหวยสด ได้ง่ายๆ โดยคลิกที่ สมัครสมาชิก