ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา

ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพกันค่ะ เว็บแทงหวย ไปเที่ยวฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทำบุญต่างๆ ร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวมากมาย วันนี้เราจะพามาสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรากัน เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต เว็บแทงหวย ไปดูกันดีกว่าว่าประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมือง มีความเป็นมายังไง ลองไปดูกันค่ะ

ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา

ประวัติ ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา

ในอดีตนั้นเมืองฉะเชิงเทราจึงเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในการปกป้องราชธานีจากการรุกรานของญวนซึ่งลุกลามเป็นสงคราม “อานามสยามยุทธ” พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ว่าการฉะเชิงเทรามาที่บริเวณริมแม่น้ำบางปะกงและให้สร้างป้อมกำแพงเมืองขึ้น พร้อมทั้งมีการสร้างเสาหลักเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 2377 เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อคุ้มครองบ้านเมืองและประชาราษฎร์ให้พ้นจากภัยสงครามและอันตรายทั้งปวง ต่อในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสาหลักเมืองได้ชำรุด จึงมีการเปลี่ยนเสาหลักเมืองฉะเชิงเทราเสียใหม่ พร้อมทั้งมีการบำเพ็ญกุศลและสมโภชในการยกเสาหลักเมือง ในพ.ศ. 2540 ได้มีการก่อสร้างเสาหลักเมืองใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีสมโภชศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2542

ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ถนนหน้าเมือง ตั้งอยู่ข้างโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา อยู่ริมแม่น้ำบางปะกง  เป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่มีสถาปัตยกรรมไทย หลังคาทรงจัตุรมุข ส่วนบนเป็นยอดปรางค์ ภายในศาลมีเสาหลักเมือง 2 เสา เสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองเก่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2377 อีกเสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2438 นอกจากนั้นภายในบริเวณศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรามีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งอยู่ซึ่งมีศิลปะเป็นแบบจีน 

ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา นั้นเป็นที่เคารพสักการะของชาวฉะเชิงเทราเป็นอย่างมาก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตา การไหว้สักการะศาลหลักเมืองก็เปรียบเสมือนไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอพรให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นไร้อุปสรรค์

ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา

ตามประเพณีไทยตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว เมื่อมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมือง รวมทั้งต้องมีการหาฤกษ์งามยามดีในการฝังเสาหลักเมืองลงก่อนที่จะเริ่มสร้างบ้านเมืองนั้นๆ ด้วย ดังนั้นเมื่อเมืองนั้นๆ รวมถึงเสาหลักเมืองถูกสร้างเสร็จแล้ว ผู้คนก็มักจะไปกราบไหว้และกระทำกันเช่นนี้เรื่อยมา จนกลายมาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน

 • วิธีการไหว้ศาลหลักเมือง
 1. ธูป 3 ดอก
 2. เทียน 1 เล่ม
 3. ทองคำเปลว
 4. ดอกบัว 2 ดอก
 5. พวงมาลัย 2 พวง
 6. ผ้าแพร 3 สี

การสักการะศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา นั้นก่อนอื่นเลยเริ่มจากการไหว้พระที่หอพระพุทธรูปก่อน ปิดทองพระและผูกผ้าแพรที่องค์พระหลักของเมืองจำลอง ต่อจากนั้นนำพวงมาลัยไปถวายหลักเมืององค์จริง จากนั้นให้ถวายพวงมาลัยแก่องค์เทพารักษ์ทั้ง 5 พร้อมเติมน้ำมันตะเกียงพระประจำวันเกิดเสริมสิริมงคล จากนั้นให้อธิษฐานขอพรและท่องคาถาบูชาองค์พระหลักเมือง ดังนี้

ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา

ท่องนะโม 3 จบ

ศรีโรเม เทพเทวานัง พระหลักเมืองเทวานัง พระภูมิเทวานัง ทีปธูปจะบุปผัง สักการะวันทนัง สูปพยัญชนะ สัมปันนัง
สารีนัง อุททะกัง วะรัง เตปิตุมเห อานุรักษ์ขันตุ อาโรขเยนะ สุเขนะจะ

 • ข้อดีการไหว้ศาลหลักเมือง
 1. เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงในชีวิต ให้ชีวิตราบรื่น พบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
 2. เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงด้านการงาน บางคนอาจจะเสริมความมั่นคงในชีวิต เลื่อนยศเลื่อนขั้น หรือแม้แต่ขอให้ได้งานตามที่ชอบหรือที่หวังไว้
 3. เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เสริมดวงสร้างบารมีบุญเพิ่ม และทำให้มีพลังกายพลังใจ พลังใจที่เข้มแข็งและมั่นคง สามารถฝ่าฟันและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไปได้

ใครที่ยังไม่เคยแวะสักการะศาลหลักเมือง แนะนำให้ลองเข้าไปไหว้และสักการะดูนะคะ เสริมความมั่นคงในชีวิต อุปสรรคคลี่คลาย เสริมความมั่นคงมั่งคั่ง ทั้งยังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลและนำมาซึ่งความสุขในชีวิตอีกด้วยค่ะ ประสบความสำเร็จและสมหวังตามที่อธิษฐานขอพรได้นั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามของตัวเราเองด้วย การขอพรเป็นเพียงแค่แหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราสบายใจขึ้นเท่านั้น

การเติมน้ำมันตะเกียง

การเติมน้ำมันตะเกียงเติมน้ำมันตะเกียง ชีวิตสว่างไสวดั่งแสงตะเกียง การเติมน้ำมันตะเกียง เป็นการทำบุญที่ได้รับอานิสงส์มาก การเติมน้ำมันตะเกียงนั้นก็เปรียบเสมือนการเติมเชื้อไฟเพิ่มพลัง พบแสงสว่างในชีวิต โดยพุทธศาสนิกชนเชื่อกันว่าการเติมน้ำมันตะเกียงนั้นเป็นการสะเดาะเคราะห์และชี้ทางสว่างให้แก่ชีวิต รวมถึงเป็นการส่งเสริมดวงชะตาให้รุ่งโรจน์อีกด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง หรือการทำบุญด้วยการเติมน้ำมันตะเกียง มีความเชื่อกันว่าจะช่วยให้ชีวิตของคุณ มีแสงสว่างในจิตใจและสติปัญญา ความคิด เมื่อชีวิตรุ่งโรจน์โชติช่วงก็ทำให้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้ชีวิตคุณมืดมิดลงก็มลายหายไป ฐานะทางการเงินดีขึ้น มีเงินใช้ไม่ขาดมือและยังช่วยเพิ่มให้ดวงชาตะยาวขึ้นอีกด้วย

คำอธิษฐาเมื่อต้องเติมน้ำมันตะเกียง

ลูกขอเติมน้ำมันตะเกียง บูชาองค์เทพเทวา ลูกขอเติมน้ำมันตะเกียงส่องสว่างแด่องค์เทพเทวา ลูกขอเติมน้ำมันตะเกียงส่องสว่างนำพาชีวิต ลูกของเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเติมปัญญา เติมสมาธิ เติมบารมี เติมเงิน เติมทอง เติมโชค เติมลาภ เติมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

การเดินทางมาสักการะศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /   จากถนนมอเตอร์เวย์ออกเส้นทางมาฉะเชิงเทรา ตรงมาทางถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา จะผ่านสามแยกที่เลี้ยวขวาไปอำเภอพนมสารคาม ให้ตรงไปแล้วเลี้ยวขวามาทางถนนเทพคุณากร เลี้ยวซ้ายบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะเข้าสู่ถนนมรุพงษ์ ผ่านป้อมเมืองฉะเชิงเทรา ตรงมาบริเวณก่อนถึงโโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราศาลหลักเมืองฉะเชิงเทราจะอยู่ทางซ้ายมือ เวลาเปิด 07:00 – 16:00

สมาชิก เว็บแทงหวย ที่เสาร์ อาทิตย์นี้ ไม่ได้ไปไหนไกล ลองแวะสักการะ ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ขอโชคขอลาภเสริมดวงเพื่อสิริมงคลในการใช้ชีวิตกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทุกคนควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท

เว็บหวยสด แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับ เว็บแทงหวย ไม่ว่าจะเป็น หวยไทย หวยฮานอย หวยลาว รวมถึง หวยหุ้นต่างๆ ทั่วโลก

หวยสด หรือ เว็บหวยสด เว็บแทงหวย สมัครสมาชิกซื้อหวยออนไลน์จ่ายสูงสุดบาทละ 800 หวยสด ช่วยให้คุณ สามารถดูแนวทาง หรือเลขเด็ดหวยต่างๆ ตรวจผลหวย ทั้งผลหวยปัจจุบัน และผลหวยย้อนหลัง อัพเดทผลหวย นาทีต่อนาที เพื่อให้คุณ ได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว โดย เว็บแทงหวย คุณภาพ ซึ่งหากสนใจสมัครส มาชิก สามารถคลิกที่ลิงค์ สมัครสมาชิก

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด