หวยลาวพัฒนา-ออกสัปดาห์ละ-3-ครั้ง

หวยลาวพัฒนา ออกสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

หวยลาวพัฒนา ออกสัปดาห์ละ 3 ครั้ง สวัสดีค่ะ เพื่อน สมาชิก เว็บแทงหวย สด จาการที่ทางกระประเทศลาว ได้มีการออกรางวัล เป็นสัปดาห์ละ 3 ครั้ง คือ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ผลการตอบรับดี กำไรดีขึ้น เรื่องนี้ จะเป็นอย่างไร เราลองเข้าไปอ่านศึกษากันก่อนดีกว่าค่ะ

นายบุนโจม อุบนปะเสิด
นายบุนโจม อุบนปะเสิด

เว็บแทงหวยสด ทราบข่าวว่า นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ได้ตอบกระทู้ถามผ่านระบบออนไลน์แก่ที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2 สภาแห่งชาติลาว เกี่ยวกับการปรับความถี่ในการออกรางวัล “หวยลาว” หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลลาว จากเดิมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม

หวยลาวพัฒนา
การซื้อขายหวยลาว

บุนโจม อธิบายว่า การเพิ่มมาออกรางวัลเป็นสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ได้ช่วยให้ประชาชนจำนวนมากที่กำลังว่างงานอยู่ในขณะนี้ได้มีงานทำเพิ่มขึ้น มีรายได้มากขึ้น โดยการมาเป็นผู้ค้าและตัวแทนจำหน่ายหวยพัฒนา โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
นอกจากนี้ การเพิ่มความถี่ในการออกรางวัล ยังทำให้รายได้จากยอดขายที่จะเข้ามาสู่ระบบงบประมาณมีมากขึ้น ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถนำไปช่วยเหลือแก่สังคมได้เพิ่มขึ้นด้วยอีกเช่นกัน

รายละเอียดหวยลาวพัฒนา

รัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เดิมในปี 2559 บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา ในสังกัดกระทรวงการเงิน เคยออกรางวัลหวยพัฒนาสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ขณะนั้นทั่วประเทศ มีผู้ค้าหวยอยู่ประมาณ 20,000 คน และตัวแทนจำหน่ายอีก 52 ราย คนเหล่านี้ได้รับส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์จากยอดขายหวยพัฒนาตกประมาณ 200,000 ล้านกีบ หรือประมาณ 588 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท = 340 กีบ) และรัฐมีรายได้จากยอดขายหวยเข้าระบบงบประมาณ 80,000 ล้านกีบ หรือ 235 ล้านบาท

แต่ต่อมามีเสียงสะท้อนจากสังคมว่าการออกรางวัลสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เป็นการมอมเมาประชาชน และทำให้คนลาวติดการเสี่ยงโชคมากเกินไป ปี 2561 จึงได้ลดการออกรางวัลเหลือเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ ปรากฏว่ารายได้จากยอดขายหวยพัฒนาที่เคยถูกส่งเข้าสู่ระบบงบประมาณของรัฐลดลงประมาณ 60% จาก 80,000 ล้านกีบ เหลือเพียง 40,000 ล้านกีบ หรือ 118 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม แม้ได้ลดการออกรางวัลลงมาเหลือเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ความต้องการเสี่ยงโชคของประชาชนไม่ได้ลดตามลงมาด้วย เพราะยังมีการออกรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่

• สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
• หวยพม่าออกรางวัลเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
• หวยเวียดนาม ออกรางวัลทุกวัน วันละ 4 ครั้ง
• หวยกัมพูชา ออกรางวัลทุกวัน วันละ 3 ครั้ง
• หวยจีน ออกรางวัลทุกวัน วันละ 1 ครั้ง
• หวยมาเลเซีย ออกรางวัลทุกวัน วันละ 25 ครั้ง ทุก 30 นาที

การออกรางวัลของหวยเหล่านี้มีการถ่ายทอดสดผ่านทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังมีหวยเถื่อนหรือหวยออนไลน์ที่มีการโฆษณาเชิญชวนให้คนเล่นอยู่ตลอดเวลาในเฟซบุ๊ก
ปีที่แล้ว (2563) เพื่อดึงให้ประชาชนเข้าซื้อหวยพัฒนาแทนที่จะไปซื้อหวยนอกระบบ หรือหวยของประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้ปรับการออกรางวัลเป็นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ทำให้ผู้ค้าและตัวแทนจำหน่ายมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น และรายได้จากยอดขายหวยถูกส่งเข้าสู่ระบบงบประมาณของรัฐเพิ่มขึ้นมาเป็น 70,000 ล้านกีบ หรือ 206 ล้านบาท

รัฐมนตรีกระทรวงการเงินกล่าวว่า การเพิ่มการออกรางวัลกลับมาเป็นสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จะทำให้ประชาชนมีงานทำเพิ่มขึ้น และจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบงบประมาณของรัฐเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 80,000-120,000 ล้านกีบ หรือประมาณ 235-353 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาจำหน่ายหวยทุกประเภทที่รัฐบาลอนุญาต ได้แก่ หวยเลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว และเลข 1 ตัวท้าย หวยตำราฝัน 3/40 และหวยขูด มีตัวแทนจำหน่ายหวยพัฒนาทั่วประเทศ 52 ตัวแทน มีสมาชิกผู้ขายหวยประมาณ 2 หมื่นคน มีเครื่องขายหวยออนไลน์ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 37,483 เครื่อง โดยมีการออกรางวัลสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน เว็บไซต์กระทรวงการเงิน ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ อักคะวอน หลวงสุวันนะวง ผู้อำนวยการ บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา ซึ่งได้เปิดเผยผลประกอบการของบริษัทช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 ว่า มียอดขายหวยทุกประเภทรวม 1,615,000 ล้านกีบ หรือประมาณ 4,750 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 23.76%

จากยอดขายข้างต้น เป็นรายรับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา 48,937 ล้านกีบ หรือ 144 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 19.8% และสูงกว่าระยะเดียวกันของปีที่แล้ว 31.53% และได้จัดสรรเป็นรายได้เข้าสู่ระบบงบประมาณของรัฐ 28,500 ล้านกีบ หรือ 83.82 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15.33% และมากกว่าระยะเดียวกันของปีก่อน 19.82%

เงินรายได้ส่วนที่เหลือได้แบ่งนำไปสนับสนุนการจัดประชุมใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 11 เมื่อเดือนมกราคม นอกจากนี้ ได้นำไปใช้ทำประโยชน์แก่สังคม เช่น ซื้อเครื่องนุ่งห่มต้านภัยหนาวมอบแก่คณะบริหารงานกลุ่มเยาวชนเมืองเวียงไซ แขวงหัวพัน สนับสนุนมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนานักเรียนพิการ ตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กออทิสติก รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ต่อต้านโควิด-19 คิดเป็นเงินรวมกว่า 400 ล้านกีบ

เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับข่าวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่ประเทศลาว ออกหวย วันเว้นวัน หยุด เสาร์อาทิตย์ ส่วนประเทศเพื่อบ้านอาเซี่ยน บ้านเรา มีการออกหวยกัยอย่างถี่ มาก ๆ ทำให้ีผลกำไรดีขึ้นแสดงว่ามีนักเสี่ยงโชคอยู่จำนวนมากเช่นกัน สมาชิกเราคือหนึ่งในนั้นด้วยใช่มั้ยคะ สำหรัวันนี้ เว็บแทง หวยสด ขอลาสมาชิกไปก่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่ ในบทความหน้าค่ะ

หากสนใจ ที่จะเป็นสมาชิกเว็บ huaysod ท่านสามารถสมัครสมาชิก เว็บหวยสด ได้ง่ายๆ โดยคลิกที่  สมัครสมาชิกหวยสด