วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

สักการะ พระพุทธกาญจนธรรมสถิต วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก นั้นเป็นวัดพระอารามหลวงประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรางได้มีพระราชดำรัสให้ทำการจัดสร้างขึ้น ซึ่งเป็นวัดที่มีขนาดเล็กแบะเรียบง่าย โดยมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด เพื่อให้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในลักษณะ 3 ประสาน นั่นก็คือ บ้าน วัด และโรงเรียน หรือที่เรียกกันว่า บวร นั่นเองครับ และในวันนี้ เว็บหวยสด จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ พระอารามหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งนี้เองครับ

วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก พระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 9

“วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก” นั้นเกิดขึ้นมาจากพระราชดำริ เริ่มแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงให้เร่งรีบแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยวิธีการเติมอากาศลงไปในที่บึงพระราม 9 ซึ่งส่วนนี้เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยที่มีวัตถุประสงค์ ก็คือ เพื่อทำการทดสอบการบำบัดน้ำเน่าเสียที่ได้ไหลมาตามคลองลาดพร้าวส่วนหนึ่ง เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยวิธีการ คือ เติมอากาศลงไปในน้ำ แล้วค่อยปล่อยให้น้ำนั้นตกตะกอน และทำการปรับสภาพน้ำก่อนระบายลงสู่คลองตามเดิม

วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

ซึ่งต่อมาพระองค์ท่าน ทรงได้มีพระราชดำริเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการขยายโครงการ ที่อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และในบริเวณข้างเคียง โดยให้เริ่มทำการปรับปรุงพื้นที่ และเร่งพัฒนาชุมชนบริเวณรอบบึงพระราม 9 โดยดำเนินการจัดตั้งวัดเพื่อให้เป็นพุทธสถานในการประกอบกิจของสงฆ์ และให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ นั่นเองครับ

กระทั่งเมื่อตอนปี พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านโปรดทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นางสาวจวงจันทร์ สิงหเสนี ได้เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายที่ดินเป็นจำนวน 8-2-54 ไร่ เพื่อที่จะดำเนินการสร้างวัดแห่งนี้ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ท่านทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส

การสร้างวัด

การสร้าง “วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก” นั้น หวยสด เป็นไปตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงได้มีพระราชประสงค์ให้ทำการสร้างวัดเล็ก ๆ เพื่อเอาเป็นแบบอย่างความพอดี และความพอเพียง และเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และเพื่อสามารถใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดไปจนกิจกรรมต่าง ๆ ในการเผยแพร่ศีลธรรม และเผยแพร่จริยธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่าง สำหรับการประสานความร่วมมือระหว่าง ชุมชน-วัด-โรงเรียน หรือเรียกกันว่า “สามประสาน” ตามหลักการ “บวร”

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

และบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญของทั้งสามประสานนี้ คือ เพื่อให้เป็นแบบอย่างของการสร้างพุทธาวาสที่มีขนาดเล็กซึ่งยึดถือเอาความสงบ ความสมถะ และเรียบง่ายในชุมชนเมือง เพื่อให้เป็นการพัฒนาชุมชนบริเวณบึงพระราม 9 และก็เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชุมชนเมืองให้เกิดความผูกพันกับทางพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของราษฎรที่ได้เข้ามาทำการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เป็นการสั่งสอนเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา และเป็นการเผยแพร่ศีลธรรมและจริยธรรม และเพื่อให้ได้เป็นตัวอย่างของการประสานความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชน รวมไปถึงหน่วยราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป

โดยภายใน วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ยังมีศาลาที่ด้านในที่มีประติมากรรมในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก ให้ได้กราบไหว้ สักการะ อีกทั้งยังมีศาลาพุทธประวัติที่ได้ตั้งอยู่ใกล้กับริมสระน้ำ โดยภายในนั้นจะมีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ และเรื่องราวการทรงผนวชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และยังมีพระพุทธชนะมารทองคำ (ปางชนะมาร) เพื่อให้ผู้ที่เดินทางไปเยี่ยมชมได้กราบขอพร และใกล้ ๆ กันนั้นจะมีสวนหย่อมเล็ก ๆ ที่มีการตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง ร. 9 เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัย และยังมีเหล่ารูปปั้นปูนปลาสเตอร์ของสุนัขทรงเลี้ยงในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ได้ชมอีกด้วยครับ

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

สำหรับ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก แห่งนี้ถือว่าเป็นวัดสวยงามของไทย ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาเป็นอย่างมากอีกด้วยครับ หากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวชม หรือไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็คือว่าเป็นสิริมงคงแก่ตัวเองอย่างมากเช่นกันครับ สำหรับวันนี้ Huaysod ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในบทความหน้า สวัสดีครับ

หากท่านสนใจเป็นสมาชิกกับเราแค่เพียง คลิก สมัครสมาชิกหวยสด แค่ไม่กี่ขั้นตอนท่านก็สามารถรับทราบข่าวสารและสาระดี ๆ ได้ทุกวัน