แทงหวยสด, เว็บหวยสด, หวยสด, แทงหวย

เข้าแทงหวย

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

Title_Wat Na Phra That, Sing Buri-01

ทริปเที่ยวเมืองสิงห์ ไหว้พระขอพร วัดหน้าพระธาตุ สิงห์บุรี

เพิ่งรู้วันนี้นี้เอง วัดหน้าพระธาตุ สิงห์บุรี บ้านเรามีของที่ล้ำค่าโบราณสถานโบราณวัตถุสมัยโบราณอยู่ ที่ตั้ง “เมืองสิงห์”แห่งนี้นี้เอง ทำเอาเราพลาดไปมานาน มัวแต่ไปเที่ยวชมโบราณ สถานเก่าแก่จังหวัดอื่นๆ วันนี้ หวยสด จึงขอพาเพื่อนๆ มาเที่ยวชมโบราณสถาน ประจำจังหวัดสิงห์บุรี พอมาเจอ“วัดหน้าพระธาตุ” ของจริง อึ้งนิ่งไปหนักมาก ที่แท้ของดีที่ทรงคุณค่า อยู่ที่บ้านเรานี่เอง

เปิดประวัติ วัดหน้าพระธาตุ สิงห์บุรี

วัดหน้าพระธาตุ สิงห์บุรี เดิมทีเป็นโบราณสถานที่รกร้าง อยู่ในตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี แต่เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ ว่าวัดหัวเมือง หรือ วัดศรีษะเมือง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า และเชื่อกันว่า เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมลำน้ำจักรสีห์ บริเวณเมืองสิงห์เก่า ตัววัดตั้งอยู่บนลานดินยกพื้นสูง โดยกรมศิลปากรได้ทำเรื่องขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478  จากนั้น พ.ศ. 2542–2543 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดแต่งและบูรณะปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบของวัดหน้าพระธาตุ

ลักษณะภูมิศาตร์ วัดหน้าพระธาตุสิงห์บุรี

วัดหน้าพระธาตุ สิงห์บุรี

ลักษณะโดยรวมของพื้นที่ วัดนี้จะตั้งอยู่บนลานดินยกพื้นสูง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดราว 43 x 116 เมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว จุดเด่นเป็นพระปรางค์สูง 8 วา ทำเป็นรูปครุฑยุดนาคขนาบด้วยอสูรถือกระบองชั้นอัสดง ประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตร มีการตกแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น ราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 จากรูปแบบรูปปั้นครุฑและอสูรที่ถือกระบอง โดยมีการก่ออิฐเพิ่มเติมเป็นซุ้มจรนัมทั้งสี่ด้าน ตั้งแต่ฐานศิลาแลงขึ้นไป ก่อด้วยอิฐย่อมุมทรงปรางค์ กลีบขนุนปรางค์ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกของพระปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ ซึ่งมีลักษณะศิลปะอยุธยาตอนปลาย ศาลาโถง เตาเผาอิฐ และ โรงผสมบูน ตั้งอยู่ภายในอีกหลายแห่ง

ความสำคัญของวัดหน้าพระธาตุสิงห์บุรีแห่งนี้

สิ่งความสำคัญของวัดนี้อยู่ที่ องค์พระปรางค์สูงประมาณ 8 วา ทำเป็นรูปครุฑอสูรถือกระบองประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ 21โดยการก่ออิฐเพิ่มเติมเป็นซุ้มจรนัมทั้งสี่ด้าน ตั้งแต่ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐ ย่อมุมทรงปรางค์ กลีบขนุนปรางค์ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ บางท่านบอกว่าได้รับอิทธิพลมาจากเขมร

โบราณสถานที่น่าสนใจ ในวัดหน้าพระธาตุสิงห์บุรี

องค์พระปรางค์สูงประมาณ 8 วา

Huaysod จะบอกว่านอกจากองค์พระปรางค์สูงประมาณ 8 ว่าแล้วยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยทางทิศตะวันออกขององค์พระปรางค์จะมีพระวิหารหลวง ทางทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถและมีเจดีย์กลมเรียงหลายองค์ เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย ศาลาโถง เตาเผาอิฐ และโรงผสมปูน ตั้งอยู่ภายในอีกหลายแห่ง จากการดำเนินงานศึกษาทางด้านโบราณคดี สันนิฐานว่า น่าจะเริ่มก่อสร้างในช่วงก่อนสมัยอยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ 19 แล้วมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบแผนผัง ขนาด และรูปแบบศิลปกรรมของวัดหลายครั้ง จนถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง ราวพุทธศตวรรษที่ 22 จึงได้ละทิ้งไป อันเนื่องมาจาก เกิดสงครามบริเวณพื้นที่นี้หลายครั้งในช่วงระยะเวลานั้น

วัดหน้าพระธาตุสิงห์บุรี ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

แม้ประวัติจะปรากฏแน่ชัด จากหลักฐานที่พบในปัจจุบันที่สามารถศึกษาได้คือ เจดีย์ประธานที่ยังคงรูปแบบที่สมบูรณ์ ส่วนวิหาร อุโบสถ รวมทั้งเจดีย์ราย ชำรุดและเหลือเพียงฐานทั้งสิ้น จึงทำให้ไม่สามารถระบุรูปแบบที่ชัดเจนได้ การศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมของวัดแห่งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนที่สนใจต่อไป วัตถุประสงค์ในการศึกษามุ่งเน้นในเรื่องของการตรวจสอบรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ปรากฏในวัดหน้าพระธาตุ และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478 ดำเนินการขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีและบูรณะ เมื่อปี พ.ศ. 2542 และในปี พ.ศ. 2543 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดแต่งและบูรณะปรับปรุงสภาพแวดล้อมวัดหน้าพระธาตุ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสงเสริมซึ่งโบราณวัตถุสถาน อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

การเดินทาง สะดวก

วัดหน้าพระธาตุ สิงห์บุรี มาเที่ยวชมได้ไม่ยาก

สำหรับใครที่ใคร่อยากจะมาเที่ยวชมวัดแห่งนี้ การเดินทางนั้นไม่ยากวัดหน้าพระธาตุอยู่ในเขตบ้านพระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ ไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร สามารถขับออกด้านหลังของวัดพระนอนจักรสีห์ไปที่วัดหน้าพระธาตุได้เลย ไม่ต้องอ้อมออกไปถนนใหญ่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 3032 เส้นสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี กิโลเมตรที่ 4 แล้วเข้าซอยเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แยกจากปากทางเข้ามาประมาณ 1 กิโลเมตร รถประจำทาง มีรถประจำทางผ่านเส้นทางเดียวกับวัดพระนอนจักรสีห์ และมีรถพ่วงข้างจากวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร มายังโบราณสถาน วัดหน้าพระธาตุ คอยบริการนักท่องเที่ยวฟรีอีกด้วย

ถึงแม้วัดนี้จะยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้น ที่เคยเป็นวัดร้างเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรม และความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และแน่นอนมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การที่เพื่อนๆมีโอกาสได้ไปเที่ยวสิงห์บุรี เว็บหวยสด ขอเตือนว่าอย่าลืมขับรถมาชมบรรยากาศดีๆ เรียบง่ายร่มรื่นเงียบสงบ ของวัดหน้าพระธาตุแห่งนี้ จึงถือว่าเป็นอีกการท่องเที่ยวที่สายมูเตรูทั้งหลายห้ามพลาดโดยเด็ดขาด นอกจากจะได้รูปสวยๆ ทุกคนจะต้องได้ความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน “สวัสดี”

หากท่านสนใจเป็นสมาชิกกับเราแค่เพียง คลิก สมัครสมาชิกหวยสด แค่ไม่กี่ขั้นตอนท่านก็สามารถรับทราบข่าวสารและสาระดี ๆ ได้ทุกวัน

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

แทงหวยสด หรือ เว็บหวยสด คือ เว็บแทงหวย ชั้นนำ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2021 โดยสมาชิก ต่างชื่นชอบเนื่องจาก มีหวยเปิดตลาด ให้สมาชิกได้เลือกแทงหวย มากที่สุดในประเทศ และยังเป็นเว็บแทงหวย เว็บแรก ที่นำเอาหวยต่างๆ เข้ามาเปิดตลาด ก่อนเว็บอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น หวยลาวสตาร์ หวยลาวสามัคคี และที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ คือ หวยหุ้นวีไอพี

หวยยอดนิยม

บทความที่น่าสนใจ