วัดเทวสังฆาราม

วัดสวยเมืองกาญฯ วัดเทวสังฆาราม กราบไหว้พระพุทธสิมงคล

วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี นั้นขึ้นชื่อได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่ต้องบอกว่ามีทั้งธรรมชาติสวย ๆ และวัดงาม ๆ ที่โด่งดังมาก ๆ อยู่หลายต่อหลายวัดเลยครับ ซึ่งคงจะไม่มีใครไม่รู้จัก แต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวัดประวัติศาสตร์ ที่ได้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีของเมืองกาญฯ แห่งนี้ นั่นก็คือ วัด เทวสังฆาราม นั่นเองครับ หวยสด ว่าเรารีบไปดูกันเลยดีกว่า ว่าวัดนี้จะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ

เที่ยวไหว้พระเมืองกาญฯ วัดเทวสังฆาราม วัดงามที่สายบุญไม่ควรพลาด

ประวัติและความเป็นมา ของ วัด เทวสังฆาราม

วัด เทวสังฆาราม หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดเหนือ นั้นเป็นวัดสวยเมืองไทยของ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ อยู่ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีการจัดตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2384 ซึ่งวัดเทวฯ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2505 วัดแห่งนี้ค่อนข้างจะมีความเก่าแก่และโบราณเป็นอย่างมาก และถือได้ว่าเป็นอีกวัดหนึ่งของเมืองกาญจนบุรีที่ต้องนับว่ามีความสำคัญต่อทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากเลยครับ

วัดเทวสังฆาราม

โดยมีการคาดว่าวัดแห่งนี้น่าจต้องะมีอายุมาแล้ไม่ต่ำกว่า 200 ปี โดยจะมี ท่านสมภารเสี่ยง นั้นเป็นผู้สร้างวัดเทวฯ ขึ้น โดยภายในวัดนั้นจะมีพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งเป็นสถานที่ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ท่านทรงมาบรรพชาและอุปสมบทนั่นเองครับ

ซึ่งทาง วัด เทวสังฆราม แห่งนี้ Huaysod ทราบมาว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2505 และต่อมาในวันที่ 26 ตุลาคม ปีพุทธศักราช .2506 ก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกคร้้ง โดยทรงเสด็จฯ มาทรงทอดพระกฐินต้น และพระองค์ยังได้พระราชทานนามของพระประทานในพระอุโบสถว่า พระพุทธสุทธิมงคล ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระสุหร่ายศาลาจารึกพระนามพระราชทานนี้เอาไว้อีกด้วยครับ

วัดเทวสังฆาราม

รวมถึงยังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ทำการจารึกพระปรมาภิไธย ภปร. เอาไว้ที่หน้าบันมุข ที่หน้าศาลาการเปรียญ ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพลับพลาที่ประทับ ซึ่งกลายเป็นพระราชานุสรณ์ และยังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ทำการจารึกพระปรมาภิไธย ภปร. เอาไว้ที่เหนือผ้าทิพย์ขององค์พระพุทธรูป ปางประทานพร ที่ทางวัดได้สร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ทรางเสด็จฯ มาครั้งนี้ด้วยครับ 

และยังมีการบรรจุแผ่นทองคำ แผ่นเงิน นาก ลงไปในเบ้าพิธีหล่อพระ ที่ถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้ประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธาเอาไว้บูชาสักการะ ส่วนด้านพระอุโบสถนั้น จะเป็นรูปแบบลักษณะหลังคาเชิงซ้อน ทางด้านหน้าจะมีมุขหับเผย ซึ่งเป็นศิลปะอยุธยา ส่วนเครื่องลำยองช่อฟ้า คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยถัดมาครับ ทั้งยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 ส่วนที่กลางทรงระฆังสูง พร้อมตกแต่งลวดลายพรหมพฤกษาปล้องไฉน ด้านล่างคอระฆังจะมีการประดับด้วยลายกลีบบัวซ้อน 1 ชั้น ซึ่งเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงตอนต้นครับ

วัดเทวสังฆาราม

ส่วนภายในอุโบสถ ก็ยังมีภาพเขียนอยู่ตามผนัง ซึ่งได้แสดงถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเช่น ภาพเทพชุมนุม ภาพการเสด็จประพาสยังอุทยาน ที่ทำให้ เจ้าชายสิทธัตถะนั้นทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4 เป็นต้นครับ ต้องบอกว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่ยังคงงดงามเอาไว้ที่หาชมได้ยากจริง ๆ เลยครับ สำหรับวันนี้ หวยสด ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันได้ใหม่อีกครั้งในบทความหน้า สวัสดีครับ 

หากท่านมีความสนใจที่ต้องการเป็นสมาชิกกับเราแค่เพียง คลิก สมัครสมาชิกหวยสด แค่เพียงไม่กี่ขั้นตอนท่านก็สามารถได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ และสาระดี ๆ ได้ทุกวัน